Utworzenie punktu dydaktycznego Szkoła Podstawowa Łódzkiego Stowarzyszenia Edukacyjnego w Łodzi

 

otrzymało dotację na dofinansowanie zadania:

"Utworzenie punktu dydaktycznego Szkoła Podstawowa Łódzkiego Stowarzyszenia Edukacyjnego w Łodzi"

w kwocie 50 000 PLN  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

w ramach konkursu "Nasze Ekologiczne Pracownie".

www.wfosigw.lodz.pl